Obligatorisk sikkerhedsudstyr, som skal medbringes på hele turen og det gælder for 50 miles, 50 km, DM, Golden Trail & 25 km

Der vil være stikprøvekontrol af obligatorisk udstyr under hele løbet. Mangel af obligatorisk udstyr vil medføre tidstraf.

  • Vædskebælte/Camelback på minimum 1 liter
  • Plaster min 5 stk./bandage 3 m.
  • Drikke/folde-kop, der serveres kun drikkelse i medbragt kop
  • Fløjte
  • Mobil telefon
  • Survival blanket

Regler
Løbsledelsen og de ansvarlige for kontrol- og forfriskningsdepoter er bemyndiget til at opretholde bestemmelser og omgående pålægge en straf for manglende overholdelse, der er baseret på følgende diagram:

Overtrædelse af reglerne

Forseelse Straf
Nægter at efterkomme en ordre fra løbsledelse, leder af post, læge Diskvalifikation
Manglende obligatorisk sikkerhedsudstyr 1 time
Nægter at få obligatorisk udstyr tjekket Diskvalifikation
Smide ting væk på ruten 1 time
Modtage hjælp udenfor de godkendte 2 depoter 1 time
Ikke respekterer mennesker (organisation eller løbere) 1 time
Tage en alvorlig genvej 1 time + tilbageløb til genvejens start
Hjælper ikke personer i vanskeligheder 1 time
Ikke en alvorlig genvej, men væk fra officiel sti eller via lukket genvej 15 minutter + tilbageløb til genvejens start

Ved aflysning af løbet pga. force majeure oa. bliver alle automatisk overført til løbet året efter.