Obligatorisk sikkerhedsudstyr, som skal medbringes på hele turen og det gælder 50 miles, 63 km, marathon og ½marathon

 • Vædskebælte/Camelback på minimum 1 liter 
 • Pandelampe – Pandelampe må gerne ligges i depotet når den ikke benyttes (gælder dog ikke 1/2 marathon)
 • Plaster min 5 stk.  og bandage 4 m
 • Drikke/suppe-kop, der serveres kun drikkelse/suppe i medbragt kop
 • Fløjte
 • Mobiltelefon
 • Survivalblanket

Anbefalet udstyr på 50 miles, 63 km og marathon

 • Vandrestave
 • Handsker
 • Varmt tøj
 • Regnfrakke
 • Vaseline

Det anbefalede udstyr kan kun lægges i depot 1.

Regler
Løbsledelsen og de ansvarlige for kontrol- og forfriskningsdepoter er bemyndiget til at opretholde bestemmelser og omgående pålægge en straf for manglende overholdelse, der er baseret på følgende diagram:

Overtrædelse af reglerne

Forseelse Straf
Nægter at efterkomme en ordre fra løbsledelse, leder af post, læge Diskvalifikation
Manglende obligatorisk sikkerhedsudstyr 1 time
Nægter at få obligatorisk udstyr tjekket Diskvalifikation
Smide ting væk på ruten 1 time
Modtage hjælp udenfor de godkendte 2 depoter 1 time
Ikke respekterer mennesker (organisation eller løbere) 1 time
Tage en alvorlig genvej 1 time + tilbageløb til genvejens start
Hjælper ikke personer i vanskeligheder 1 time
Ikke en alvorlig genvej, men væk fra officiel sti eller via lukket genvej 15 minutter + tilbageløb til genvejens start
Løbsnummer ikke synligt: 15 minutter